Karácsony

„Dicsőség a magasságban Istennek és békesség a földön a jóakaratú embereknek”. Ezt az örömhírt zengik az angyalok Jézus születésekor.

 

A betlehemi jászolban megszületett kis Jézus hozta el kétezer évvel ezelőtt a békességet szíveinkbe. Milyen békesség ez? Ahogy az énekben is hallható: „Ma szállott közénk a mennyből az igazi békesség”.  Mennyei békesség ez, amit szíveinkbe hoz el a Szenteste. Ebben a békében jelen van a bűnök bocsánata, és Isten Lelke, mint a legnagyobb ajándék „Megigazultunk a hit révén, békében élünk az Istennel Urunk, Jézus Krisztus által” (Róm 5,1). Ez az igazi béke pedig maga Jézus Krisztus: „Ő a mi békességünk” (Ef 2,14). Olyan béke ez, amit a szeretet irányít. Isten szeretete mindenkit hív a megbékélésre. De ehhez az kell, hogy fogadjuk is el a békét, amelyet a betlehemi gyermek hozott el nekünk. Jézus Krisztus volt az, aki „értünk szegénnyé lett, hogy szegénysége által gazdagok legyünk”. Ő volt az, akinek az emberiség még lakást sem adott, mégis mindnyájunkat örök otthonba hív. Jézus nem csak a választott nép öröme, hanem az egész emberiség sóvárgásának beteljesítője is. Benne nincs zsidó vagy pogány, rabszolga vagy szabad ember, férfi vagy nő, mert ő mindenkit az örök boldogságra hívott. A karácsony különös fénnyel világítja meg a családot is. Jézus családban akart születni. Családban akart nevelkedni. Ez a legalapvetőbb, a legfontosabb emberi közösség. Az ember gyermeke Istenhez kapcsol minden nemzedéket. Benne van a múlt és a jövő, olyan méltóság ragyog fel a szemében, ami nem pusztán tőlünk való. Boldog az, aki a napi gondok közt is élete értelmét látja maga előtt. A család az élet szentélye. Itt várjuk szeretettel a meg nem született emberi életet, itt fogadjuk örömmel az újszülöttet. Jézus nem elégedett meg azzal, hogy nagylelkű adakozó módjára szeressen minket. Ő sorsközösséget vállalt velünk. Elfogadta értünk még a szenvedést és a halált is. Születésének, megtestesülésének titka eltölt minket szeretettel. Azt szokták mondani, hogy a Húsvét a legnagyobb ünnep, a Karácsony viszont a legszebb ünnep. Tegyünk róla, hogy valóban a legszebb ünnep legyen és nem csak a külsőségek miatt, hanem a szívekben a szeretet tegye széppé és csodálatosan békéssé!

Leave a comment